Gatupratare

Marknadsför ditt företag på ett enkelt sätt med hjälp av Sveriges billigaste gatupratare. Välj mellan
vippmodeller och skyltar i det så kallade A-formatet. Vi har trottoarpratare med
led-belysning där du med hjälp av tuschpennor skriver ditt egna budskap. Kallas även
trottoarpratare, gatuskylt, trottoarställ, vippskylt eller windsign.