Skyltdistanser

Skyltdistanser är en enkel och praktisk lösning för att montera upp skyltar, plexiglasskivor
eller olika former av dekorationsskivor.